Encontro Internacional de Torneiros da Madeira 2021

O Encontro Internacional de Torneiros dá Madeira en Galicia que se celebra en Xermade ten como fin principal a divulgación do oficio de torneiro a través da mostra presencial das súas obras, técnicas e ferramentas. O valor máis importante son as persoas, polo que a XX edición do 2020 presentaba grandes dificultades e poucas garantías para a súa celebración presencial. A situación que se presenta permítenos, en principio, coas precaucións debidas moi presentes, poder facer de forma presencial o Encontro, e como o seu nome prométenos atoparnos e compartir as nosas experiencias e mostrar os nosos traballos. Isto pode facerse sen risco para as persoas se cumprimos as normas sanitarias. Por iso pedímosvos unha observancia rigorosa destas. Imos tratar de conxugar a mostra, a relación humana e as precaucións para que lembremos esta edición como unha máis, se cadra menos intensa, pero polas pezas e o que aprendamos.

O XXI Encontro será probablemente un pouco máis incomodo, trataremos de facilitar o desenvolvemento normal do mesmo, pero a aplicación das normas que nos aconsellen, pode alterar as formas que tradicionalmente observamos, por iso pedímosvos desculpas e paciencia e respecto ás mesmas. Entre todos, con responsabilidade, faremos do XXI Encontro Internacional de Torneiros dá Madeira en Galicia un evento atractivo e seguro.

As semanas previas publicaremos na páxina encontrodetorneiros. org as normas e indicacións a seguir.

Convidámosvos a preparar as vosas pezas ou a vosa curiosidade e visitarnos en Xermade os días 17, 18 e 19 de setembro.

INSCRIPCIÓN ENCONTRO 2021 [+]

PIDE TU CAMISETA!!!!

Encontro 2021

Como o resto de anos deseñamos unha camiseta con motivo
do Encontro de Torneiros 2021

Se queres conseguir unha sigue a ligazón

A CAMISETA DO ENCONTRO 2021 [+]

COVID-19

Durante a celebración do XXI Encontro Internacional de Torneiros dá Madeira en Galicia, 17, 18 e 19 de setembro, observaranse as normas e recomendacións das autoridades sanitarias vixentes para eses días en función do nivel de situación sanitaria en que se atope a comunidade de Galicia e o Concello de Xermade.

No interior do polideportivo serán de aplicación:

· Limitación do aforo.
· Manter a distancia de seguridade.
· Uso obrigatorio de máscara.
· Seguir o sentido de circulación sinalado.

Rogamos aos visitantes actuar de forma responsable, seguindo as recomendacións da organización e a práctica das medidas preventivas establecidas polas autoridades. Podes consultar todas as recomendacións en https://coronavirus. sergas. gal/

COVID-19

Durante a celebración do XXI Encontro Internacional de Torneiros dá Madeira en Galicia, 17, 18 e 19 de setembro, observaranse as normas e recomendacións das autoridades sanitarias vixentes para eses días en función do nivel de situación sanitaria en que se atope a comunidade de Galicia e o Concello de Xermade.

No interior do polideportivo serán de aplicación:

· Limitación do aforo.
· Manter a distancia de seguridade.
· Uso obrigatorio de máscara.
· Seguir o sentido de circulación sinalado.

Rogamos aos visitantes actuar de forma responsable, seguindo as recomendacións da organización e a práctica das medidas preventivas establecidas polas autoridades. Podes consultar todas as recomendacións en https://coronavirus. sergas. gal/

Programa 2021

Desenrolo de actividades:

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

 

Calendario, horario e contidos 2021.

VENRES, 17 de setembro de 2021
(de 14:00 as 16:00 péchanse as actividades).

12:00 Inauguración oficial.
10:30-19:30 Demostracións:

Adrián Pena
Fran Ferrer
Lolo Castro
Romuald Clémanceau

10:30-19:30 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
10:30-19:30 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
10:30-19:30 XIIICONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada 2019 .

SÁBADO, 18 de setembro de 2021
(de 14:00-16:00 péchanse as actividades).

10:30-19:30 Demostracións para o público:

Adrián Pena
Fran Ferrer
Lolo Castro
Romuald Clémanceau

10:30-19:30 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
10:30-19:30 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
10:30-19:30  XIIICONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada 2019 .
18:00-19:30 Escolma das pezas para a Exposición Itinerante XIV CONtornos 2021-22.

DOMINGO, 19 de setembro de 2021
(as 14:00 rematan as actividades).

10:30-14:00 Demostracións para o público:

Adrián Pena
Fran Ferrer
Lolo Castro
Romuald Clémanceau

10:30-14:00 Exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións.
10:30-14:00 Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes.
10:30-14:00  XIV CONtornos. Exposición Itinerante de madeira torneada 2012-22 .
10:30-14:00 Presentación da Exposición Itinerante XIV  CONtornos 2021-22.
13:00 Clausura oficial.

Adrián Pena. http://xararteenmadera.com/

Fran Ferrer. https://www.virutasdeilusion.com/

Lolo Castro. http://www.adera.es/ adera@adera.es

Romuald Clémanceau http://www.lesboisdelapassion.sitew.com/

Encontro Internacional de Torneiros da Madeira 2021

Encontro 2021

Convidámosvos a preparar as vosas pezas e visitarnos en Xermade os días 17, 18 e 19 de setembro.

“Encontro de torneiros quiere dar a conocer el mundo de la tornería, de unos y otros depende que no se pierdan las técnicas que descubrieron y perfeccionaron a lo largo de muchos años nuestros mayores.”