Encontro Internacional de Torneiros da Madeira 2024

O “Encontro Internacional de Torneiros dá Madeira en Galicia” foi a referencia do torneado como oficio durante máis de 20 anos, da súa recuperación e evolución do funcional ao artístico, aos procesos tecnicamente complexos. Isto foi posible pola achega ano a ano dos participantes, como demostradores que ensinaban as súas técnicas e aos que como expositores mostraron as súas obras. A participación é o principal piar para a innovación e o desenvolvemento imaxinativo da Tornería, desenvolvendo e aplicando métodos, técnicas, materiais, que conforman o avance na recuperación do oficio e dotándoo dun soporte imprescindible para o seu futuro, torneros.

A visibilidade que o Encontro ofrece é fundamental para facer chegar á sociedade que é un oficio  vivo e actual, reflectindo a súa evolución en cada nova exposición.

Convidámosvos a preparar as vosas pezas e visitarnos en Xermade os días 20, 21 e 22 de setembro 2024.

“O Encontro de torneiros quere dar a coñecer o mundo da tornería, duns e outros depende que non se perdan as técnicas que descubriron e perfeccionaron ao longo de moitos anos os nosos maiores.”