Contacto

Si lo deseas ponerte en contacto con nosotros.

Concello de Xermade
Praza do Concello, s/n.
27833 Xermade (Lugo)

Tel.:(+34)  982 501 001

info@encontrodetorneiros.org