Presentación Encontros 2020

Roberto García Pernas
Alcalde del Ayuntamiento de Xermade (Lugo)

Pilar García Porto
Deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo.

Elena Fabreiro

Xerente da Fundación Pública de Artesanía e Deseño de Galicia